Το Υγραέριο είναι μια εξαιρετικά αποδοτική πηγή ενέργειας: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση και ψύξη, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους, για μαγείρεμα, για βιομηχανική χρήση, στον αγροτικό τομέα, ακόμη και στις ιχθυοκαλλιέργειες.