Ναί. Το υγραέριο και ο τρόπος αποθήκευσης καθώς και μεταφοράς του έχει πολλες δικλείδες ασφαλέιας, γεγονός που το καθιστά ασφαλές προς το χρήστη. Σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα του είναι ένα καύσιμο που πληρεί όλες τις απαιτήσεις των καταναλωτών.