Η επιλογή του υγραερίου μπορεί να επιφέρει πιο αποδοτικά αποτελέσματα στην θέρμανση του σπιτιού, συγκριτικά με τα υπόλοιπα καύσιμα, πετρέλαιο ή ρεύμα. Σύμφωνα με μελέτες, τα τελευταία μοντέλα λεβητών υγραερίου προσφέρουν υψηλή απόδοση.