Ναί. Το υγραέριο έχει χαμηλότερη τιμή ανά θερμιδική αξία από τα περισσότερα ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο. H οικονομία στη θέρμανση με υγραέριο σε σχέση με το πετρέλαιο φτάνει το 30-35%.